• EA VPS·全新上线

  保障业务场景安全,快、智能、全球化

多头
空头

EUR/USD

 • EUR/USD
 • GBP/USD
 • AUD/USD
 • NZD/USD
 • USD/JPY
 • USD/CAD
 • USD/CHF
 • XAU/USD
做空
做多
 • 获利
 • 亏损
数据由WikiFX Data提供
近一月 近三月 近六月
交易商 爆仓率(%) 名次变动
 • 1 凯石集团 16.67 --
 • 2 Just2Trade 11.11 45
 • 3 FXDD 9.68 47
 • 4 福瑞斯金融 5.78 2
 • 5 CWG Markets 3.44 2
 • 6 福汇 2.36 3
 • 7 格伦外汇 2.25 2
 • 8 NCE 2.23 2
 • 9 CPT Markets 2.19 5
 • 10 Valutrades 2.17 3
 • 1 捷凯金融 5.72 --
 • 2 FXDD 4.44 --
 • 3 NCE 3.39 --
 • 4 凯石集团 3.12 --
 • 5 Just2Trade 3.06 --
 • 6 Valutrades 2.71 --
 • 7 CPT Markets 1.84 --
 • 8 CWG Markets 1.79 --
 • 9 福瑞斯金融 1.65 1
 • 10 嘉盛集团 1.59 1
 • 1 NCE 5.36 --
 • 2 FXDD 4.13 --
 • 3 CWG Markets 3.60 1
 • 4 汇盈证券 3.28 1
 • 5 星际外汇 2.69 --
 • 6 Just2Trade 2.52 --
 • 7 捷凯金融 2.39 --
 • 8 CPT Markets 2.21 --
 • 9 嘉盛集团 2.13 --
 • 10 Valutrades 2.06 --
近一月 近三月 近六月
交易商 总资产(%) 名次变动
 • 1 Exness 34.36 --
 • 2 XM 10.04 --
 • 3 富拓 5.47 --
 • 4 GMI 3.88 --
 • 5 FBS 2.59 --
 • 6 德璞资本 2.43 --
 • 7 TMGM 1.99 --
 • 8 IC Markets 1.76 --
 • 9 山海证券 1.27 --
 • 10 Tickmill 0.80 --
 • 1 Exness 37.17 --
 • 2 XM 8.91 --
 • 3 富拓 4.86 --
 • 4 GMI 3.88 --
 • 5 FBS 2.78 --
 • 6 TMGM 2.54 --
 • 7 德璞资本 2.38 --
 • 8 IC Markets 1.79 --
 • 9 山海证券 1.44 --
 • 10 Tickmill 0.65 --
 • 1 Exness 50.09 --
 • 2 XM 11.71 --
 • 3 富拓 7.68 --
 • 4 GMI 4.96 --
 • 5 FBS 3.96 --
 • 6 TMGM 3.90 --
 • 7 德璞资本 3.24 --
 • 8 IC Markets 2.96 --
 • 9 山海证券 2.18 --
 • 10 Tickmill 0.84 --
近一月 近三月 近六月
交易商 活跃度(%) 名次变动
 • 1 Exness 23.88 --
 • 2 XM 16.66 --
 • 3 富拓 9.03 --
 • 4 IC Markets 5.19 --
 • 5 TMGM 3.81 --
 • 6 GMI 3.66 --
 • 7 德璞资本 2.85 --
 • 8 FBS 2.23 --
 • 9 山海证券 1.63 --
 • 10 Tickmill 1.41 --
 • 1 Exness 27.18 --
 • 2 XM 14.47 --
 • 3 富拓 7.04 --
 • 4 IC Markets 5.04 --
 • 5 TMGM 4.64 --
 • 6 GMI 4.26 --
 • 7 德璞资本 2.59 --
 • 8 FBS 2.34 --
 • 9 Tickmill 1.69 --
 • 10 山海证券 1.65 --
 • 1 Exness 26.79 --
 • 2 XM 13.82 --
 • 3 富拓 7.04 --
 • 4 IC Markets 5.54 --
 • 5 TMGM 4.95 --
 • 6 GMI 3.36 --
 • 7 德璞资本 2.45 --
 • 8 FBS 2.32 --
 • 9 Tickmill 1.94 --
 • 10 山海证券 1.68 --
近一月 近三月 近六月
交易商 盈利能力(%) 名次变动
 • 1 Exness 1077.30 --
 • 2 XM 268.16 --
 • 3 富拓 179.39 --
 • 4 FBS 127.84 --
 • 5 山海证券 32.13 --
 • 6 TMGM 28.75 --
 • 7 Tickmill 17.25 --
 • 8 FXDD 14.24 23
 • 9 GMI 14.00 1
 • 10 IC Markets 11.52 1
 • 1 Exness 252.38 --
 • 2 FBS 17.26 --
 • 3 TMGM 3.69 --
 • 4 IC Markets 3.62 --
 • 5 德璞资本 2.01 1
 • 6 Tickmill 1.96 1
 • 7 ATFX 1.49 --
 • 8 Axitrader 1.47 1
 • 9 Valutrades 1.35 1
 • 10 KVB PRIME 1.21 --
 • 1 Exness 347.60 --
 • 2 FBS 24.01 --
 • 3 富拓 22.56 --
 • 4 IC Markets 15.96 --
 • 5 TMGM 5.42 1
 • 6 德璞资本 5.27 1
 • 7 CPT Markets 4.59 --
 • 8 ATFX 4.47 --
 • 9 爱华 4.10 --
 • 10 山海证券 3.69 2
近一月 近三月 近六月
交易商 平均隔夜 名次变动
 • 1 Valutrades 3.33 --
 • 2 德璞资本 1.91 --
 • 3 浦汇 0.82 1
 • 4 GMI 0.78 1
 • 5 瑞讯银行 0.63 --
 • 6 ATFX 0.37 1
 • 7 高汇 -0.15 29
 • 8 Just2Trade -0.20 4
 • 9 艾福瑞 -0.39 --
 • 10 百利汇 -0.40 8
 • 1 Valutrades 2.34 --
 • 2 德璞资本 0.04 --
 • 3 易汇 -0.06 --
 • 4 ATFX -0.18 --
 • 5 INFINOX -0.30 25
 • 6 大旗金融 -0.50 1
 • 7 Just2Trade -0.60 14
 • 8 KVB PRIME -0.70 15
 • 9 澳汇 -0.79 1
 • 10 瑞讯银行 -0.82 2
 • 1 Valutrades 0.16 --
 • 2 Exness -0.01 --
 • 3 福汇 -0.20 29
 • 4 VT Markets -0.60 11
 • 5 ATFX -0.67 1
 • 6 澳汇 -0.79 1
 • 7 KVB PRIME -0.80 7
 • 8 德璞资本 -0.82 2
 • 9 Just2Trade -0.90 12
 • 10 易汇 -0.99 3
近一月 近三月 近六月
交易商 净入金(%) 名次变动
 • 1 Exness 399.71 --
 • 2 XM 70.37 --
 • 3 富拓 40.06 --
 • 4 德璞资本 38.42 --
 • 5 FBS 25.54 --
 • 6 GMI 25.11 --
 • 7 山海证券 21.22 --
 • 8 TMGM 17.41 --
 • 9 IC Markets 10.16 1
 • 10 CPT Markets 9.91 1
 • 1 Exness 488.86 --
 • 2 XM 77.39 --
 • 3 富拓 43.81 --
 • 4 德璞资本 28.37 --
 • 5 FBS 27.23 --
 • 6 TMGM 25.39 --
 • 7 GMI 24.23 --
 • 8 山海证券 19.60 --
 • 9 IC Markets 11.38 --
 • 10 CPT Markets 4.50 --
 • 1 Exness 381.30 --
 • 2 XM 64.51 --
 • 3 富拓 50.59 --
 • 4 TMGM 31.18 --
 • 5 德璞资本 27.65 --
 • 6 FBS 24.59 --
 • 7 GMI 23.51 --
 • 8 山海证券 14.88 --
 • 9 IC Markets 13.34 --
 • 10 Tickmill 4.53 --

EA VPS 普通版

支持全球10个地区、最多同时支持5个账户、7*24小时账号监测

$ 0.99 /月
购买

EA VPS 专业版

支持全球10个地区、最多同时支持20个账户、7*24小时账号监测 双核处理器、5G带宽

$ 6.99 /月
购买
 • 昵称
 • 胜率
 • 收益率
 • 走势图
数据由WikiFX Data提供

VPS全球基础设施

为您提供十个地区、安全稳定、覆盖广泛的高等级服务器节点及运营保障

 • 伦敦
 • 迪拜
 • 曼谷
 • 胡志明
 • 香港
 • 上海
 • 东京
 • 台北
 • 新加坡
 • 华盛顿
Cảnh báo rủi ro

Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

Lưu ý: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ mang mục đích tham khảo, không phải lời khuyên hay tư vấn giao dịch đầu tư. WikiFX không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.